Här publicerar de medlemmar som vill sig själva och sin konst på hemsidan. Det är alltså ingen komplett förteckning över medlemmarna i Uppsala Konstnärsförening. För att få information om en medlem, klicka på ett namn.

Längst ned står det hur du ska göra för att skicka in den informationen.

För att publicera en presentation som medlem behöver du fylla i detta formulär.