Medlemsavgiften för 2020 var 300 kr men under 2021 kommer ingen avgift att tas ut p.g.a. att pandemirestriktionerna gör att vår verksamhet är kraftigt begränsad.