2023-09-09 – 2023-09-14

Samlingsutställning
Galleri Upsala, Svartbäcksgatan 21. Öppet dagligen 12-18.

2023-09-19

Mingelkväll
ABF, S:t Persgatan 22B, kl. 18:30–21:00. Endast för medlemmar.
Rolf Håkansson berättar om att använda betong som konstnärsmaterial.
Föreningen bjuder på kex, ost och andra tillbehör samt viss dryck. Vin köpes till självkostnadspris.

2023-11-11 – 2023-11-16

Samlingsutställning
Galleri Upsala, Svartbäcksgatan 21. Öppet dagligen 12-18.

2024-02-15 – 2024-02-22

Samlingsutställning
Galleri Upsala, Svartbäcksgatan 21. Öppet dagligen 12-18.