2024-09-14 – 2024-09-19

Samlingsutställning
Galleri Upsala, Svartbäcksgatan 21. Öppet dagligen 12-18.

2024-11-09 – 2024-11-14

Samlingsutställning
Galleri Upsala, Svartbäcksgatan 21. Öppet dagligen 12-18.