Sedan våren 2020 har UKFs verksamhet varit kraftigt påverkad av Covid-19-pandemin och dess åtföljande restriktioner. Detta har lett till att föreningen har legat mycket lågt med sina aktiviteter som utställningar, mingelaftnar och inte minst årsmöte. En konsekvens av det senare är att föreningen nu leds av en provisorisk styrelse som endast fattar de nödvändigaste besluten. En ny styrelse väljs så snart pandemins restriktioner tillåter att vi kan hålla vårt uppskjutna årsmöte. 

UKF har bildats för att samla alla som sysslar med konst i någon form (två- eller tredimensionell) och som bor eller är verksamma i Uppsala.

UKF är en öppen förening, vilket innebär att det inte ställs några krav vare sig kvantitativt eller kvalitativt på de alster som medlemmarna producerar.

– Intresse för skapande är ledordet.

I samarbete med andra anordnar vi:

– kurser, föredrag och seminarier

– samlingsutställningar öppna för alla medlemmar

– jurybedömda utställningar

– studieresor

– utbyte med andra konstnärsföreningar inom och utom Sverige

 

Våra stadgar kan du läsa här.

Bli medlem i UKF

Om du är konstnärligt verksam yrkesmässigt eller hobbymässigt och bosatt eller verksam i Uppsala kan du bli medlem i Uppsala Konstnärsförening (UKF).

Som medlem kan du delta i föreningens verksamheter och arrangemang.

För att bli medlem måste du både göra medlemsanmälan och betala en den årliga medlemsavgiften. OBS! För 2021 tas ingen medlemsavgift ut varken för nya eller gamla medlemmar.

Anmälningsfomulär