UKF har bildats för att samla alla som sysslar med konst i någon form (två- eller tredimensionell) och som bor eller är verksamma i Uppsala.

UKF är en öppen förening, vilket innebär att det inte ställs några krav vare sig kvantitativt eller kvalitativt på de alster som medlemmarna producerar.

– Intresse för skapande är ledordet.

I samarbete med andra anordnar vi:

– kurser, föredrag och seminarier

– samlingsutställningar öppna för alla medlemmar

– studieresor

– utbyte med andra konstnärsföreningar inom och utom Sverige

 

Våra stadgar kan du läsa här.

Bli medlem i UKF

Om du är konstnärligt verksam yrkesmässigt eller hobbymässigt och bosatt eller verksam i Uppsala kan du bli medlem i Uppsala Konstnärsförening (UKF).

Som medlem kan du delta i föreningens verksamheter och arrangemang.

För att bli medlem måste du både göra medlemsanmälan och betala en den årliga medlemsavgiften.

Anmälningsfomulär

UKFs styrelse

Ordförande
Maria Granlund

Kassör
Rolf Håkansson

Sekreterare
Carina Dannfors

Övriga ledamöter
Lennart Öberg
Kerstin Ulfendahl

Suppleant
Bengt Calles
Lena Fälting

Kontakta oss via info@uppsalakf.se