UKF har bildats för att samla alla som sysslar med konst i någon form (två- eller tredimensionell) och som bor eller är verksamma i Uppsala.

UKF är en öppen förening, vilket innebär att det inte ställs några krav vare sig kvantitativt eller kvalitativt på de alster som medlemmarna producerar.

– Intresse för skapande är ledordet.

I samarbete med andra anordnar vi:

– kurser, föredrag och seminarier

– samlingsutställningar öppna för alla medlemmar

– studieresor

– utbyte med andra konstnärsföreningar inom och utom Sverige

 

Vill du bli medlem, anmäl dig här.