Jag söker inspiration i naturen och i kulturmiljöer. Genom akvarellens egenskaper söker jag fånga ljuset och förmedla en känsla.