Deltagit i extra målarkurser under gymnasieåren. Sedan ett antal år har jag haft förmånen att delta i Studieförbundet Vuxenskolans målarkurser. Har haft separat utställning på Galleri 40 i Stockholm 2012. Jurybedömd utställning – Galleri Fram, Uppsala 2012. Enskild utställning Diabetesforum Stockholm 2017. Jag vill i min målning utveckla bildens betydelse för att få en djupare insikt om olika medicinska problem. I mina motiv refererar jag till bl a diabetes, malaria och polio. Jag har skrivit boken ”Diabetes i ord och bild” och den finns till försäljning.

  • Telefon: 070-464 00 07
  • E-post: bibbi905@hotmail.com