Jag är född i Umeå 1940, uppväxt i Sundsvall och bosatt i Uppsala sedan 1962. Vid Uppsala universitet har jag studerat och varit anställd. 1981 disputerade jag inom ämnet psykologi med en avhandling om viltolyckor i trafiken. 1995 blev jag professor i psykologi vid Uppsala universitet och Högskolan Dalarna. Numer är jag pensionär (professor emeritus i psykologi) och kan ägna en del av min tid till måleri, något jag inte ägnat mig åt sedan min första tid i Uppsala då jag började måla olja så smått. Jag gick också några kurser i oljemåleri (bl.a. hade jag Gustaf Fängström som lärare). Arbetet vid universitetet tog sedan det mesta av min tid och först nu, som pensionär, har jag börjat måla igen. Jag har övergått från olja till akryl och använder mig då ofta av kniv. Mitt motivval varierar en hel del men naturbilder har kommit att dominera. Jag har nu målat under sex års tid som deltagare i UKF:s målarcirkelverksamhet. Har ännu så länge endast ställt ut i begränsad omfattning. Utöver måleriet har jag intresserat mig för fotografi och fågelskådning bl.a. för att få underlag till konstverksamheten.

 

  • Telefon: 070-688 85 70
  • E-post: lars.aberg@psyk.uu.se