Vernissage lördag 26 maj kl. 12-18
Övriga tider söndag-fredag kl. 12-18
3-4 konstverk/utställare
Inlämning av konstverk sker fredag 25 maj mellan kl. 16-18.
Fungerande upphängning samt uppgift om verktitel, teknik och konstnär skall finnas på alla verk.
Utställningsavgiften 300 kr ska betalas när du fått bekräftelse av UKF.
Vakttider kl. 12-15 eller kl. 15-18 med 2 pass/utställare. Anteckna dig i samband med inlämningen.
Anmälan senast 20 maj via mail till susala@live.se eller 073-097 43 20
Välkommen!