Instruktioner för avbildning av konstverk

För att göra din konst rättvisa finns ett antal saker att tänka på när du fotograferar dina alster. God och ändamålsenlig belysning tillsammans med en någorlunda duglig kamera är A och O. En exklusiv systemkamera är dock inget måste för att uppnå tillräckligt god kvalitet för webbpublicering men underlättar givetvis. Man kan numera komma ganska långt med moderna kompaktkameror och smartphone-kameror av senaste snitt så länge yttre förutsättningar är goda. Enklare kameror är generellt mindre förlåtande med dålig ljussättning så använder du t.ex. din iPhone, eftersträva att fota i naturligt, indirekt dagsljus. Med endast tillgång till syntetiska ljuskällor bör fluorescerande ljus som lysrörsarmatur undvikas till förmån för t.ex. halogenbelysning. Konventionella tavlor och övriga tvådimensionella alster bör alltid fotograferas rakt framifrån så att alla vinklar förblir 90 grader. Innan publicering på föreningens webbsida beskärs normalt inramningen bort och detta underlättas också om bildens vinklar är räta.

Akvareller och teckningar

Små akvareller, teckningar och liknande utan textur bör alltid i första hand scannas utan inramning istället för att fotograferas. Är verket inramat bakom glas och därför måste fotograferas, undvik blixt för att minimera reflektion och spegeleffekter.

Oljemålningar och akrylmålningar

För målningar på duk och pannå gäller i stort bara de allmänna direktiven om god ljussättning och räta vinklar.

Skulpturer

Skulpturer, smycken, keramik och andra tredimensionella verk bör fotograferas mot en så neutral fond som möjligt.

Bildformat och övriga tekniska aspekter

Bilder som ska publiceras på webben behöver inte vara särskilt högupplösta. Undvik att skicka in stora okomprimerade bilder på flera megapixel/megabyte, de måste ändå förminskas kraftigt innan de publiceras. Lämpligaste bildformaten är JPG och PNG. Bilder som ska läggas in i UKFs webbgalleri behöver bara vara 800 pixlar breda. För storleksanpassning och enklare bildredigering kan program som t.ex. Irfanview användas. Har man bara papperskopior av sina foton kan man få dem digitaliserade. Scanning av verk i upp till A3-format kan föreningen också bistå med.

Vid frågor kontakta webmaster@uppsalakf.se