Jag har målat och vävt över 20 år. Deltagit i utställningar privat och samfällt. Jag har studerat konstvetenskap, litteraturvetenskap och psykologi. Jag målar helst i olja och gärna i akryl och väver porträtt och landskap. Vävandet tar lång tid, är inspirerande och krävande. Jag experimenterar och leker inför det oväntade i en process av skapande. Jag har prövat på keramik och senast screenteknik. Jag känner en glädje att få skapa det som jag upplever angeläget och vktigt.

  • Telefon: 0174-77 99 95
  • E-post: marja.leena.forsberg@gmail.com