Utbildad i bildkonst. Utmärkande i hennes konst är de viktiga samhällsfrågor som hon belyser och lyfter genom sitt konstnärskap.

Jessica har varit representerad på konstsalonger, gallerier och bienal. Hennes verk har visats på konstutställningar, konsthallar och i olika konstsammanhang.
Jessicas verk har visats bl.a. på Silvanium Gävle, Sandvikens Konsthall, Rågången Gävle, Gävle konstcentrum, Musikens Hus Gävle, Kulturkiosken Gävle.

I december 2021 visades hennes separat-utställning ”Tills död skiljer oss” – en utställning om mäns våld mot kvinnor” på Sandvikens konsthall. Utställningen baseras på hennes kontakter med gömda kvinnor, vars liv hon skildrat genom enkla teckningar och text. Jessica Nilsson Greco är starkt engagerad i arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor

  • E-post: jicka_nilsson@hotmail.com
  • Instagram: www.instagram.com/greco.n.art/