UKFs styrelse 2018

Ordförande: Lars Åberg

Sekreterare: Bengt Calles

Kassör: Anna-Karin Hellgren

Övrig ledamot: Susanna Laine, Karin Hammarlund och Jan-Erik Åberg

Suppleanter: Monica Olsen och Astrid Saus Lindgren